FreeT3 ECL
ژوئن 27, 2019
Prolactin ECL
ژوئن 27, 2019

Estrogen ( Estradiol ) ECL

Estradiol ( E2)ECL

استرادیول استروژن غالب در بدن است. استرادیول عمدتا توسط تخمدانها و به مقدار کمی توسط غدد فوق کلیوی در زنان و مردان و بیضه در مردان تولید می شود.