POF 10 mutation PCR
ژوئن 27, 2019
ChlamydiaTrachomatis PCR
ژوئن 27, 2019

Entrovirus RNA PCR

Entrovirus RNA PCR

انتروویروس ها از عوامل از جمله مننژیت کودکان ،فلج اطفال،آنسفالیت، پهلو درد،….. و همچنین بعضی بیماریهای همراه با تب می باشند.