Cortisol PM ECL
ژوئن 27, 2019
Ferritin ECL
ژوئن 27, 2019

DHEA-SO4 ECL

DHEA-SO4 ECL

یک هورمون آندروژنی (هورمون جنسی مردانه)است که در خون زنان و مردان یافت می شود. این هورمون در ایجاد صفات ثانویه مردانه در زمان بلوغ نقش دارد و به آندروژن های قویتری مانند تستوسترون و اندرستندیون یا به استروژن (هورمون زنانه)تبدیل می شود

طراحی سایت