Lp (a)
ژوئن 27, 2019
Urine Protein Electrophoresis
ژوئن 27, 2019

CRP High sensitive Protein (hs-CRP)

hs-CRP

سطح CRP در اثر التهاب و عفونت، پس از حمله قلبی، انجام عمل جراحی و تروما افزایش می یابد و یکی از پروتئین هایی است که به عنوان واکنش دهنده فاز حاد شناخته می شود.

طراحی سایت