Phenylalanin
ژوئن 27, 2019
PKU
ژوئن 27, 2019

Copper

Cu

مس یک ماده حیاتی برای بدن است و در ساختمان بسیاری از آنزیم ها وجود دارد. این فلز در تنظیم متابولیسم آهن و برای جذب آهن حیاتی است

طراحی سایت