L.D.L cholestrol
ژوئن 27, 2019
Calcium
ژوئن 27, 2019

Calcium (Ionized)

Calcium (Ionized)

کلسیم یونیزه در خون شما کلسیم است که به پروتئین متصل نیست. این کلسیم آزاد نیز نامیده می شود