Gabapentin
ژوئن 27, 2019
CA 19-9 ECL
ژوئن 27, 2019

CA 15-3 ECL

CA 15-3 ECL

پروتئینی است که توسط سلول های طبیعی سینه تولید می شود در بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان سینه میزان تولید آنتی ژن CA15-3 افزایش می یابد .