Anti Streptolysin O Titer
ژوئن 27, 2019
R.F.(latex)
ژوئن 27, 2019

C-reactive protein

CRP

مهمترین پروتیین شناخته شده در گروه پروتیین های فاز حاد است و غلظت آن در التهاب های حاد شامل عفونت های باکتریایی آسیب های بافتی و عفونت های بعد از عمل به سرعت افزایش می یابد .

طراحی سایت