Anti MOG Ab
ژوئن 27, 2019
CD 1a
ژوئن 27, 2019

Beta Crosslaps (CTX)

Beta Crosslaps (CTX)

یکی از بارزترین مارکرهای تشخیص کاهش کلاژن نوع I می باشد .در تشخیص استئوپورزیس کاربرد دارد.