Microbiology

در آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش میکروب‌شناسی تنها واحدی است که همچنان غیروابسته به دستگاه های اتوماتیک و آنالایزرهای پیشرفته فعالیت می‌کند. این بخش بر پایه کار عملی بر روی نمونه‌های بالینی و تشخیص نهایی استوار است
در راستای این امر، در آزمایشگاه آرژانتین جامع‌ترین برنامه‌ی نظارتی و کنترل کیفی با تمامی جزئیات تاکید شده در دستورالعمل‌های آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، طرح‌ریزی و اجرا شده است.
از ویژگی‌های مهمی که سبب شده در مقایسه با بخش میکروب‌شناسی سایر مراکز این بخش متمایز گردد می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:
• تهیه دستورالعمل‌های جامع روش انجام کار براساس به روزترین منابع میکروب‌شناسی دنیا، دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و کتب اساتید سرشناس در این حوزه
• تدوین برنامه‌ی کنترل کیفی با جزئی‌ترین نکات که تمامی الزامات وزارت بهداشت را از یک آزمایشگاه میکروب‌شناسی جامع دربر می‌گیرد
• تهیه سوش‌های خالص و استاندارد انواع باکتری‌های بیماری‌زا از شرکت‌های اروپائی معتبر جهت بهره‌مندی در برنامه‌های کنترل کیفی و مقایسه با ارگانیسم‌های بیماری‌زا در نمونه‌های بیماران
• تهیه و به کارگیری دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی کارآمد و متنوع با نظرسنجی از پزشکان متخصص عفونی، اطفال و نفرولوژی و دستیابی به پانل آنتی‌بیوتیکی به‌روز
• تهیه‌ تمامی محیط‌های کشت تجاری که جهت تشخیص باکتریال به کار می‌روند
• شرکت در برنامه‌های مدون بازرسی و ممیزی داخلی جهت استفاده از نظرات تیم ممیزی آزمایشگاه جهت کامل نمودن برنامه‌ها و خدمات بخش
• شرکت در برنامه‌ی کنترل کیفی خارجی( EQAP )جهت صحه‌گذاری بر روند کار کیفی و تشخیصی بخش
• تعامل با سایر بخش‌ها و آنالیز نتایج در کنار سایر آزمایش‌های یک بیمار جهت حصول نتیجه صحیح‌تر برای هر مراجعه کننده
تست هایی که در بخش میکروب شناسی انجام می گیرد، شامل:
• انواع کشت:
• Urine culture(کشت ادرار) ، Stool culture( کشت مدفوع) Vaginal culture ( کشت واژینال)
• Semen culture: (کشت مایع منی)،Wound culture (کشت زخم)،CSF culture (کشت مایع مغزی-نخاعی)
• Blood culture: (کشت خون)، Urethral culture (کشت مجرا ) Mycoplasma and Ureaplasma
• آنالیز ادرار و انجام تست های تکمیلی و تست هایی از قبیل: Bence Jones protein/ Dysmorphic RBC
• تشخیص باکتری های پاتوژن رشد کرده در نمونه‌های کشت با روش‌های افتراقی
• انجام تست آنتی‌بیوگرام برای تعیین حساسیت و یا مقاومت بیمار نسبت به آنتی‌بیوتیک مصرفی
• تعیین انواع مقاومت های دارویی مانند ESBL / AMPC و ...

کنترل کیفی


• مانند سایر بخش‌های این آزمایشگاه، جهت واحد میکروب شناسی نیز برنامه‌ی کنترل کیفی بسیار جامع و منسجم براساس الزامات مرجع سلامت و سایر استانداردهای آزمایشگاهی معتبر تهیه و تدوین شده که به شکل روزانه توسط مسئول واحد میکروب شناسی، سوپروایزرو مسئول فنی اجرا و نظارت می‌گردد.
• کنترل کیفی بخش میکروب شناسی از گسترده ترین کنترل کیفی آزمایشگاه است چرا که قبل از شروع به کار روزانه، تمام محیط های مصرفی، دیسک های آنتی بیوتیکی، معرف‌ها، رنگ‌ها و ابزار مورد استفاده در بخش به طور مرتب از نظر کیفیت کنترل می شوند.