Microbiology

در آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش میکروب‌شناسی تنها واحدی است که همچنان غیروابسته به دستگاه های اتوماتیک و آنالایزرهای پیشرفته فعالیت می‌کند. این بخش بر پایه ی کار عملی بر روی نمونه‌های بالینی و تشخیص نهایی استوار است، لذا نیاز به نظارت روزانه از سوی مسئولین مربوطه دارد تا تمامی گزینه‌های دخیل در تشخیص نهایی نتایج بیماران دور از خطا و تحت برنامه‌های کنترلی باشند.
در راستای این امر، در آزمایشگاه آرژانتین جامع‌ترین برنامه‌ی نظارتی و کنترل کیفی با تمامی جزئیات تاکید شده در دستورالعمل‌های آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، طرح‌ریزی و اجرا شده است.
از ویژگی‌های مهمی که سبب شده در مقایسه با بخش میکروب‌شناسی سایر مراکز این بخش متمایز گردد می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:
• تهیه دستورالعمل‌های جامع روش انجام کار براساس به روزترین منابع میکروب‌شناسی دنیا، دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و کتب اساتید سرشناس در این حوزه
• تدوین برنامه‌ی کنترل کیفی با جزئی‌ترین نکات که تمامی الزامات وزارت بهداشت را از یک آزمایشگاه میکروب‌شناسی جامع دربر می‌گیرد
• تهیه سوش‌های خالص و استاندارد انواع باکتری‌های بیماری‌زا از شرکت‌های اروپائی معتبر جهت بهره‌مندی در برنامه‌های کنترل کیفی و مقایسه با ارگانیسم‌های بیماری‌زا در نمونه‌های بیماران
• تهیه و به کارگیری دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی کارآمد و متنوع با نظرسنجی از پزشکان متخصص عفونی، اطفال و نفرولوژی و دستیابی به پانل آنتی‌بیوتیکی به‌روز
• تهیه‌ی تمامی محیط‌های کشت تجاری که جهت تشخیص باکتریال به کار می‌روند
• شرکت در برنامه‌های مدون بازرسی و ممیزی داخلی جهت استفاده از نظرات تیم ممیزی آزمایشگاه جهت کامل نمودن برنامه‌ها و خدمات بخش
• شرکت در برنامه‌ی کنترل کیفی خارجی( EQAP )جهت صحه‌گذاری بر روند کار کیفی و تشخیصی بخش
• تعامل با سایر بخش‌ها و آنالیز نتایج در کنار سایر آزمایش‌های یک بیمار جهت حصول نتیجه صحیح‌تر برای هر مراجعه کننده
لازم به ذکر است به علت حساسیت در سرعت زمان انجام نمونه‌های کشت مراجعین و تعهد این مرکز بر دستورالعمل‌های استاندارد انجام این آزمایش‌ها، لذا پرسنل بخش میکروب‌شناسی از ابتدای ساعت کار روزانه تا پایان کار آزمایشگاه بطور مستقل در بخش آنالیز ادرار حضور دارند تا تمامی مراحل انجام این بخش طبق الزامات تدوین شده انجام گردد و سبب حصول نتیجه صحیح و دقیق برای آزمایشگاه گردد.
تست هایی که در بخش میکروب شناسی انجام می گیرد، شامل:
• انواع کشت:
• Urine culture/کشت ادرار / Stool culture: کشت مدفوع/ Vaginal culture: کشت واژینال
• Semen culture: کشت مایع منی / Wound culture: کشت زخم / CSF culture: کشت مایع مغزی-نخاعی
• Blood culture: کشت خون/ Urethral culture: کشت مجرا/ Mycoplasma and Ureaplasma و…
• آنالیز ادرار و انجام تست های تکمیلی و تست هایی از قبیل: Bence Jones protein/ Dysmorphic RBC
• تشخیص باکتری های پاتوژن رشد کرده در نمونه‌های کشت با روش‌های افتراقی
• انجام تست آنتی‌بیوگرام برای تعیین حساسیت و یا مقاومت بیمار نسبت به آنتی‌بیوتیک مصرفی

کنترل کیفی


• مانند سایر بخش‌های این آزمایشگاه، جهت واحد میکروب شناسی نیز برنامه‌ی کنترل کیفی بسیار جامع و منسجم براساس الزامات مرجع سلامت و سایر استانداردهای آزمایشگاهی معتبر تهیه و تدوین شده که به شکل روزانه توسط مسئول واحد میکروب شناسی، سوپروایزرو مسئول فنی اجرا و نظارت می‌گردد.
• کنترل کیفی بخش میکروب شناسی از گسترده ترین کنترل کیفی آزمایشگاه است چرا که قبل از شروع به کار روزانه، تمام محیط های مصرفی، دیسک های آنتی بیوتیکی، معرف‌ها، رنگ‌ها و ابزار مورد استفاده در بخش به طور مرتب از نظر کیفیت کنترل می شوند.
طراحی سایت