ADA
ژوئن 27, 2019
Apo B
ژوئن 27, 2019

Apo A1

Apo A1

فرم اصلی پروتئین موجود در انواع لیپوپروتئین های با دانسیته بالا ( HDL ) می باشد . می تواند به تعیین خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی در یک فرد کمک کند.

طراحی سایت