Anti RF IgG
ژوئن 27, 2019
Anti RF IgA
ژوئن 27, 2019

Anti RF IgM

Anti RF IgM

هدف از انجام این آزمایش شناسائی و اندازه گیری فاکتور روماتوئید درخون است. فاکتور روماتوئید یک اتوآنتی بادی است که توسط سیستم ایمنی بدن تولید می شود، در تشخیص آرتریت روماتوئید، سندروم شوگرن ،SLE،اسکرودرما کاربرد دارد.

طراحی سایت