Beta-2 Glycoprotein IgM
ژوئن 27, 2019
Anti RF IgM
ژوئن 27, 2019

Anti RF IgG

Anti RF IgG

هدف از انجام این آزمایش شناسائی و اندازه گیری فاکتور روماتوئید درخون است. فاکتور روماتوئید یک اتوآنتی بادی است که توسط سیستم ایمنی بدن تولید می شود، در تشخیص آرتریت روماتوئید، سندروم شوگرن ،SLE،اسکرودرما کاربرد دارد.

طراحی سایت