Anti RF IgM
ژوئن 27, 2019
CD 16
ژوئن 27, 2019

Anti RF IgA

Anti RF IgA

هدف از انجام این آزمایش شناسائی و اندازه گیری فاکتور روماتوئید درخون است. فاکتور روماتوئید یک اتوآنتی بادی است که توسط سیستم ایمنی بدن تولید می شود، در تشخیص آرتریت روماتوئید، سندروم شوگرن ،SLE،اسکرودرما کاربرد دارد.

طراحی سایت