CH50
ژوئن 27, 2019
H.Pylori (IgA)
ژوئن 27, 2019

Anti Insuline Ab

Anti Insuline Ab

تقريبا تمامي بيماران ديابتي که با انسولين گاوي يا خوکي درمان مي شوند، آنتي بادي هاي آنتي-انسولين در بدنشان توليد مي شود ولي حدود ٠.٠١ درصد آنها از نظر باليني علامت دار خواهند بود.

طراحی سایت