Anti Gliadin (IgA)
ژوئن 27, 2019
Anti G.B.M(Glomerular Basement Membrane)
ژوئن 27, 2019

Anti Gliadin (IgG)

Gliadin (IgG)

تشخیص بیماری سیلیاک و سایر بیماری های ناشی از حساسیت به گلوتن

طراحی سایت