H.Pylori (IgG)
ژوئن 27, 2019
Anti Phospholipid (IgG)
ژوئن 27, 2019

Anti DNA (ds)

DNA

اتو آنتی بادی است که علیه مولکول های DNA دو رشته ای موجود در هسته ی سلول ها تولید می شود. اتو آنتی بادی ها گروهی از آنتی بادی ها هستند که علیه بافت های خودی بدن ساخته شده و آن ها را مورد حمله قرار می دهند