Anti RNP
ژوئن 27, 2019
Lupus Anticoagulant
ژوئن 27, 2019

Anti Centromer

Anti Centromer

آنتی بادیهای ضد سنترومر نوعی آنتی بادی ضدهسته ای محسوب می شوند. در درصد بالایی ازمبتلایان به سندروم کرست که نوعی اسکلرودرما می باشد ،وجود دارد.