Ganglioside Ab ( Panel)
ژوئن 27, 2019
Anti Cardiolipin (IgM)
ژوئن 27, 2019

Anti Cardiolipin (IgG)

ACA (IgG)

آنتی بادی ضد کاردولیپین در ۴۰ %از مبتلایان به SLE وجود دارد. در این بیماران که آنتی بادی ضد کاردیولیپین و نیز ضد انعقاد لوپوسی مثبت می باشد در معرض ابتلا به سندرم آنتی بادی ضد فسفولیپید قرار دارند.