IL-6 PCR
ژوئن 27, 2019
HOX D13 PCR
ژوئن 27, 2019

Androgen Receptor-1 PCR

Androgen Receptor PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .