Listeria (IgG)
ژوئن 27, 2019
Mycoplasma (IgM)
ژوئن 27, 2019

ANA ( HEp-2)

ANA

هدف از انجام این آزمایش شناسائی و اندازه گیری آنتی بادی علیه هسته(ANA) در خون است.تشخیص و مانیتور کردن لوپوس، پلی میوزیت، پایش پیشرفت و پاسخ به درمان بیماری های اتو ایمیون مثل SLE و …

طراحی سایت