Alkaline Phosphatase
ژوئن 27, 2019
Lipase
ژوئن 27, 2019

Amylase

Amylase

آنزیمی است که باعث تبدیل نشاسته به قند شده و در غددبزاقی ، پانکراس وکبد تولید می شود.در صورتیکه التهابی در پانکراس یا غدد بزاقی ایجاد شود مقدار بیشتری آمیلاز وارد جریان خون خواهد شد.

طراحی سایت