C.P.K
ژوئن 27, 2019
Amylase
ژوئن 27, 2019

Alkaline Phosphatase

ALP

افزایش سطح آلکالن فسفاتاز سرمی نشانگرغیر اختصاصی از یک بیماری کبدی یا استخوانی می باشد . اما در نسوج دیگر مانند کلیه ، جفت ، جدار روده،غده تیموس ، ریه و بیضه نیز یافت می شود .

طراحی سایت