Leptin
ژوئن 27, 2019
Renin( Supine)
ژوئن 27, 2019

Adiponectin

Adiponectin

سطح پایین آن یک ریسک فاکتور برای دیابت نوع ۲ می تواند باشد . همچنین آدیپونکتین مرحله انتخابی در آرترواسکلروز را مهار می کند . در بیماران مبتلا به مشکلات عروق کرونری نیز سطح آن پایین است .