<>
ژوئن 27, 2019
<>
ژوئن 27, 2019

<>

Ascites

آسیت (Ascites) یا آب‌آوردگی شکم به معنای جمع شدن مایع اضافی در شکم و ورم آن است. دلیل آن تیجه فشار بالا در عروق خونی کبد و سطوح پایین پروتئینی به نام آلبومین است.