آزمایش های قابل انجام

تست "آنتی بادی ضد سانترومر"

تست ACA: آنتی کاردیولیپین آنتی بادی

آنتی بادی های ضد سانترومر نوعی از آنتی بادی های ضد هسته ای هستند که در درصد بالایی از بیماران مبتلا به سندروم CREST دیده می شود.سندرم کرست یک واریانتی از اسکلرودرمی بوده و علائم آن شامل کلسینوز،فنومن رینود، اختلال فانکشن مری، اسکلروداکتیلی و تلانژکتازی می باشد.برعکس،آنتی بادی های ضد سانترومر در درصد کمی از بیماران مبتلا به اسکلرودرمی (که افتراق آن از کرست دشوار است) دیده میشود.
ایمونوگلبولینهای IgG وIgM ضد کاردیولیپین در 50 درصد بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی منتشر (SLE) مشاده میشوند.آنتی بادی های ضد فسفولیپید که شامل آنتی بادی ضد کاردیولیپین و لوپوس آنتی کوآگولانت هستند در نیمی از بیماران مبتلا به لوپوس (SLE) دیده میشوند."سندرم آنتی فسفولیپید آنتی بادی" ( که شامل آنتی بادی های ضد کاردیولیپین و لوپوس آنتی کوآگولانت هستند) در میتلایان به SLE دیده میشود و یافته های یالینی آن عبارتند از: 1-ترمبوزشریانی ووریدی 2- اختلالات نوروپسیکوتیک 3-سقط مکررخود به خودی 4- ترمبوسیتوپنی. همچنین سکته در بزرگسالان با افزایش سطح این آنتی بادی ها ارتباط دارد.

تست ANA:آنتی نوکلئار آنتی بادی

تست آنتی بادی ضد DNA

ANA یک گروهی از آنتی بادی های ضد هسته ای استکه برای تشخیص SLE به کار می رود و حساس ترین تست آزمایشگاهی در تشخیص SLE می باشد. چون تمام میتلایان به SLE دارای اتو آنتی بادی هستند لذا یک تست منفی ANA تشخیص SLE را رد میکند.تست مثبت در قریب به 95 درصد بیماران دیده میشود اگر چه سایر بیماری های روماتوئیدی نیز با ANA مثبت همراه است. علاوه بر این افزایش ANA در آرتریت روماتوئید، هپاتیت مزمن، پلی آرتریت درماتومیوزیت، اسکلرودرمی، سندرم شوگرن و بیماری رینود و بسیاری از بیماری های اتوایمیون دیده می شود.
از اختصاصی ترین تست های آزمایشگاهی در تشخیص و پیگیری SLE می باشد. در قریب 65 تا 80 درصد بیماران مبتلا به SLE این انتی بادی یافت میشود.علاوه بر این بیماری در هپاتیت مزمن، مونونوکلئوزعفونی و سیروز صفراوی نیز دیده9 می شود.تیتر Anti DNA با درمان مناسب SLE کاهش یافته و با تشدید علائم SLE و مخصوصا شروع گلمرولونفریت افزایش می یابد.